Author Archives: admin

2D Animator

Mô tả công việc – Thực hiện Animation dựa trên các ý tưởng đề xuất

Thiết Kế Đồ Họa Game 2D

Mô tả công việc – Tiếp nhận yêu cầu thiết kế; làm rõ yêu cầu;

Chuyên Viên Content Marketing (App, Website)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Lên ý tưởng, biên tập nội dung cho ứng dụng

ANDROID DEV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tham gia các dự án phát triển ứng dụng android

Unity Developer

Mô tả công việc Phát triển game 2D, 3D trên nền tảng Unity cho hệ