admin

What Is Dynamic Link Library Dll?

If you want to run this utility without the translation, simply rename the language file, or move it to another folder. The software is provided “AS IS” without any warranty, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

2D Animator

Mô tả công việc – Thực hiện Animation dựa trên các ý tưởng đề xuất và có sẵn. – Chủ động đề xuất các ý tưởng để sản xuất các sản phẩm – Chịu trách nhiệm lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video

Thiết Kế Đồ Họa Game 2D

Mô tả công việc – Tiếp nhận yêu cầu thiết kế; làm rõ yêu cầu; tiếp nhận các tài nguyên/tài liệu hỗ trợ thiết kế – Thực hiện thiết kế , vẽ game 2D theo yêu cầu – Thiết kế Visual Art chất lượng cao: Character, Environment, Game UI/UX… cho

Chuyên Viên Content Marketing (App, Website)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Lên ý tưởng, biên tập nội dung cho ứng dụng di động, web site. – Kiểm duyệt nội dung ứng dụng, website. – Trực tiếp tham gia và quá trình xây dựng, thiết kế sản phẩm. – Các công việc khác theo yêu cầu của

ANDROID DEV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tham gia các dự án phát triển ứng dụng android – Nghiên cứu, phát triển và vận hành đảm bảo chất lượng các ứng dụng đã xây dựng – Nghiên cứu công nghệ, xây dựng mới và mở rộng mã code hiện tại của các

Unity Developer

Mô tả công việc Phát triển game 2D, 3D trên nền tảng Unity cho hệ điều hành Android & iOS Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu sản phẩm Sửa lỗi và cải thiện tính năng, tối ưu hiệu suất game Tham gia

The 10 Best Tools To Open Rar Files

918 Free cow print clipart in AI, SVG, EPS or PSD. If you don’t yet have the Cricut Design Space app installed on your device, click here to download and install it and create a new user account. Open up the Cricut Design Space app, and click on the large

The Ultimate Guide To Online Dating

The app Hornet, which caters to the gay male community, has seen a 30-percent increase in social feed engagement since social distancing measures began in mid-March, according to CEO Christof Wittig. And the dating app Tinder reported that it saw more engagement on March 29 than on any other day